Kẻ Sở Hữu 2020
Poster Kẻ Sở Hữu 2020

Kẻ Sở Hữu 2020

Một nhóm người trẻ tìm thấy một ngôi nhà trống với chiếc két sắt chứa đầy tiền mặt. Họ tìm cách đánh cắp nó nhưng mọi chuyện thực sự không dễ dàng khi chủ nhân ngôi nhà về sớm và đẩy mọi thứ vào rắc rối.

Phim Tương Tự
Đề xuất Phim